HỆ THỐNG
ĐẶT HÀNG
TRỰC TUYẾN
Hệ thống đặt hàng trực tuyến
Công ty KOA chúng tôi đã phát triển hệ thống đặt hàng với tên gọi “Web Order System”, chúng tôi tiếp nhận các đơn hàng quan trọng của quý khách hàng không chỉ qua điện thoại, fax và email mà còn có thể đặt hàng trên Web.
Khi thao tác trên hệ thống, quý khách hàng còn có thể biết được tình trạng tồn kho của sản phẩm vào thời điểm đặt hàng cũng như là có thể xác nhận tình trạng của hàng theo ngày giao hàng mong muốn của bạn.
Việc này có thể hỗ trợ quý khách hàng đặt hàng bất cứ lúc nào ( chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để có ngày giao hàng chính thức).
Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về “Web Order System”, vui lòng liên hệ đến phòng kinh doanh của chúng tôi hoặc gửi thông tin tại Trang Liên Hệ