Hiện tại “ một ngày bình thường” của bạn đã là “ước mơ” cách đây 10 năm, 20 năm trước. “Tương lai” chắc chắn sẽ là “hiện tại”. “Tương lai” của bạn chính là “hiện tại” của những đứa con của bạn. Ý tưởng linh hoạt cùng với sự không ngừng tò mò là động lực lớn nhất thay đổi “ước mơ” thành “một ngày bình thường”. Vậy ”một ngày bình thường trong tương lai” của bạn là gì?