Thông tin:

Địa chỉ:

D2 Road, Lot B7, Phu My 3 Specialized Industrial Park, Phuoc Hoa Ward, Phu My Town, Ba Ria-Vung Tau Province, Vietnam

2023 Báo cáo phát triển bền vững

Xem báo cáo

Báo cáo phát triển bền vững đầu tiên của Kraft of Asia Paperboard & Packaging Co., Ltd (KOA) thể hiện cam kết và hành động của chúng tôi hướng tới tăng trưởng bền vững dựa trên các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm đồng thời giải quyết các vấn đề bền vững về nguyên liệu.

Báo cáo môi trường

Xem báo cáo
Nhận thức rằng bảo tồn môi trường là trách nhiệm của doanh nghiệp, KOA ra đời để đóng góp vào mục tiêu chung của xã hội là “bảo vệ môi trường”, với triết lý thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng.